Projektowanie i nadzór w budownictwie Oferta

PROJEKTOWANIE I NADZÓR

Nasze doświadczenie zdobyte przez lata pracy przy projektowaniu i realizacji obiektów budowlanych, pozwala nam przeprowadzić Inwestora przez wszystkie etapy procesu budowlanego, od przygotowania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę, do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy zakres usług.

Projekty-budowlane

PROJEKTOWANIE

 • projekty nowych obiektów – mieszkalnych, przemysłowych, usługowych, handlowych, gospodarczych
 • projekty przebudowy, nadbudowy, rozbudowy, zmiany sposobu użytkowania, termomodernizacji obiektów istniejących
 • adaptacja projektów typowych do warunków lokalnych – projekty zagospodarowania terenu
 • inwentaryzacje budowlane
 • projekty rozbiórek wszelkich obiektów budowlanych
 • projekty instalacji
 • projekty koncepcyjne wraz z wizualizacjami komputerowymi
 • projekty wykonawcze
 • projekty dróg wewnętrznych, dojazdowych, parkingów oraz zjazdów z dróg

Projekty są wykonywane kompleksowo. Na życzenie klienta są załatwiane wszelkie czynności formalno-prawne poprzedzające projekt i związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE

NADZÓR BUDOWLANY

 • kierownictwo budowy
 • inspektor nadzoru
 • nadzór autorski


PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE

POZOSTAŁE

 • kosztorysy budowlane
 • oceny stanu technicznego istniejących budynków (przeglądy roczne, pięcioletnie)
 • ekspertyzy i opinie techniczne
 • specjalistyczne opracowania (geologiczne badania podłoża gruntowego, oceny oddziaływania na środowisko, itp.)
 • sporządzanie ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

Szanowni Państwo!

Udzielamy porad z zakresu prawa budowlanego, organizacji procesu inwestycyjnego oraz stosowania optymalnych technologii w budownictwie.